Jatec A/S Jacobsen elektro & telecom  
 
Jatec AS Jacobsen Elektro & Telecom
Tjenester Jatec AS
Jatec AS Produkter
EL Sikkerhet Jatec AS
Offentlige godkjenninger for Jatec AS
Inspirasjon Jatec AS
Referanser for Jatec AS
Stilling ledig hos Jatec AS - Jacobsen Elektro & Telecom
Om oss: Jatec AS - Jacobsen Elektro & Telecom
Ta kontakt med oss i Jatec AS
Webkamera over Smedasundet fra Jatec AS's lokaler
Jatec er medlem i Nelfo (Foreningen for El og IT Bedriftene) og registrert elektroinstallatør i elvirksomhetsregisteret til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Jatec A/S er Godkjent for ansvarsrett
Jatec A/S Nemko Certification Jatec A/S Post- og Teletilsynet
   
Tjenester Jatec AS

Er registrert elektroinstallatør hos Direktoratet for Brann og Sikkerhet innen fagområdene:

Prosjektering

Lavspenning bygningsinstallasjoner
Lavspenning industriinstallasjoner
Elektriske anlegg i sykehus - rom for medisinsk bruk
Lavspenning automatiseringsanlegg
Elektriske anlegg i eksplosjonsfarlige områder
Lavspenning forsyningsanlegg
Lavspenning ledningsanlegg
Maritime elektriske anlegg

Utførelse

Lavspenning bygningsinstallasjoner
Lavspenning industriinstallasjoner
Elektriske anlegg i sykehus - rom for medisinsk bruk
Lavspenning automatiseringsanlegg
Elektriske anlegg i eksplosjonsfarlige områder
Lavspenning forsyningsanlegg
Lavspenning ledningsanlegg
Maritime elektriske anlegg

Har godkjenning hos Post og Teletilsynet innenfor områdene:

  • TIA - Autorisert Teleinstallatør
  • RIA - Autorisert Radioinstallatør
  • TUA - Autorisert Teleutstyrsleverandørdene

Har verksted-autorisasjon hos NEMKO for produksjon og resertifisering av Ex-d og Ex-e kapslinger

Har godkjenning hos Direktoratet for byggkvalitet, innenfor følgende 5 godkjenningsområder:

  • Ansvarlig søker for bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 3
  • Ansvarlig prosjekterende for bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 3
  • Ansvarlig kontrollerende for prosjektering av bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 3
  • Ansvarlig utførende for bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 3
  • Ansvarlig kontrollerende for utføring av bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 3
 
  Jatec A/S Jacobsen Elektro og Telecom - Elfag elektriker  
   
   
Send epost til Jatec A/S Jatec AS Jacobsen elektro & telecom English information about Jatec AS Jacobsen elektro & telecom