Jatec A/S Jacobsen elektro & telecom  
 
Jatec AS Jacobsen Elektro & Telecom
Tjenester Jatec AS
Jatec AS Produkter
EL Sikkerhet Jatec AS
Offentlige godkjenninger for Jatec AS
Inspirasjon Jatec AS
Elbil Jatec AS
Referanser for Jatec AS
Stilling ledig hos Jatec AS - Jacobsen Elektro & Telecom
Om oss: Jatec AS - Jacobsen Elektro & Telecom
Ta kontakt med oss i Jatec AS
Webkamera over Smedasundet fra Jatec AS's lokaler
Jatec er medlem i Nelfo (Foreningen for El og IT Bedriftene) og registrert elektroinstallatør i elvirksomhetsregisteret til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).
Jatec A/S er Godkjent for ansvarsrett
Jatec A/S Nemko Certification Jatec A/S Post- og Teletilsynet
   
EL Sikkerhet - Vi hjelper deg med sikre elektroløsninger!

Norge topper en statistikk vi ikke bør være stolte av!
Statistikken viser at Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder branner. Disse krever årlig 20 menneskeliv og koster dessuten samfunnet store beløp.

Det er ditt ansvar!
Eier og bruker har plikt til å sørge for forsvarlig vedlikehold og ettersyn av elektriske installasjoner og elektrisk utstyr slik at de til enhver tid er i forskriftsmessig stand. Du må derfor sørge for at det av og til foretas en grundig sjekk av elanlegget ditt.

Dette gjør du for sikkerheten….
Sørg for at det regelmessig foretas en grundig sjekk av det elektriske anlegget, helst hvert femte år. Samarbeider du med en autorisert elektroinstallatør, er du trygg på at arbeidet utføres i samsvar med lover og forskrifter. Det kan oppstå feil eller mangler og med enkle midler kan den autoriserte elentreprenør sikre liv og eiendom.

Gode råd

 • Bruk aldri sterkere pære enn lampen er godkjent for
 • Bruk kun godkjent utstyr
 • Tørk ikke tøy på elektriske ovner
 • Hold gardiner vekk fra elektriske ovner
 • Legg ikke skjøteledninger gjennom døråpninger.
 • Unngå "koblingsklyser".
 • Unngå lange skjøteledninger
 • Ikke utfør arbeid som krever autorisert fagmann
 • Slå av elektriske apparater som ikke er i bruk.
 • Er sikringer, brytere, stikkontakter og/eller koblingsbokser unormalt varme kan det tyde på overbelastning.
  Kontakt din elektroinstallatør.
 • Slå av TV-apparatet med av/på knappen.

Elektrisitet, sikkerhet og uvett

Allerede i 1930-årene ble det bestemt at alt installasjonsarbeid skulle utføres av autoriserte installatører. Likevel er elektrisiteten fortsatt en hovedårsak til brann og branntilløp. Således ble i 1998 6.000 branner tilskrevet det elektriske anlegg, og 12 mennesker omkom. Året før var det 28 omkomne. Utbetalte skadebeløp fra forsikringsselskapene er over 500 mill. kr. om året.

I dag har man vanligvis et antall elektriske apparater, varmeovner, lamper etc. i enhver bolig. I de senere år er det lempet noe på forskriftene, slik at man nå selv har lov til å utføre en del enkle arbeider på utstyr med løs ledning som ikke betraktes som en del av den faste installasjonen. Arbeidet må gjøres ordentlig, slik at det ikke medfører fare for brann eller andre skader. Brudd på reglene kan medføre straffeansvar samt redusert utbetaling av forsikringsbeløp ved eventuell ulykke eller brann. Det faste opplegget er fortsatt den autoriserte installatørs enemerke, og likeledes 2-polede støpsler for over 25 A (ampere) med og uten jording. Det samme gjelder alt utstyr i forbindelse med 3-polede anlegg.

Dette har du lov til å gjøre selv...

(Se også egen info-plakat: "Monteringsveiledning" PDF)

Men gjør det ordentlig, slik at det ikke oppstår fare!

 • Skifte dekselet for koplingsbokser, brytere og stikkontakter, men ikke selve den veggfaste delen.
 • Montere og skifte varmeovner dersom de har bevegelig ledning og støpsel.
 • Kople til eller skifte topolede støpsler i bevegelig ledning til og med 25 A, med og uten jording.
 • Kople til eller skifte topolede skjøtekontakter og apparatkontakter til og med 16 A med og uten jording.
 • Kople til og reparere lampetter, bordlamper etc. med bevegelig ledning, og også brytere på ledningen.
 • Skifte andre lysarmaturer i tørre rom med isolerende gulvdekke.
 • Kople til og skifte lamper som henger i tak-krok e.l., tilkoplet med støpsel/stikkontakt, kroneklemme eller "sukkerbit", dersom ikke lampene er å betrakte som en del av den faste installasjonen. Det må være strekkavlastning på selve ledningen, slik at kontaktene ikke belastes fysisk.
Finner du ikke beskrivelse her av det arbeidet du hadde tenkt å gjøre?
Da er det sannsynligvis et arbeid
du ikke har lov til å utføre selv.

Ring i stedet til en autorisert installatør!

Brukerveiledning til jordfeilbryter og jordfeilvarsler

n forvarsel kan ulykker ramme deg og dine nærmeste. En jordfeilbryter montert i sikringsskapet kobler ut strømmen på millisekunder hvis det oppstår en feil. Du har kanskje fått en "karamell" når du har tatt på komfyren eller lampen over benken - og merket ubehaget? Dette er et varsel om at noe er galt.

Vann og strøm er bitre fiender og skal holdes adskilt. Hvis elanlegget er dårlig, kan du bli strømførende…

Når jordfeilvarsler eller jordfeilbryter løser ut:

 • Skru ut alle sikringer og/eller slå av alle sikringsautomatene bortsett fra overlastvernet (hovedsikringene).
 • Slå på jordfeilbryter og/eller trykk inn resetknappen på jordfeilvarsler.
 • Slå på/skru inn en og en sikringskurs til jordfeilbryteren kobler ut eller jordfeilvarsler gir signal NB
  Denne kursen har jordfeil
 • Slå på/skru ut den kursen hvor feilen er
 • Slå av alle brytere, trekk ut støpsler på alt utstyr på denne kursen og skru inn/slå på sikringen/automaten igjen
 • Slå på ett og ett apparat inntil feilen gjenoppstår. Dette apparatet forårsaker feilen. la dette apparatet være avslått
 • For utbedring av feilen kontakt autorisert elektroinstallatør
NB! Test jordfeilbryter/jordfeilvarsler minst en gang i året !
 
  Jatec A/S Jacobsen Elektro og Telecom - Elfag elektriker  
   
   
Send epost til Jatec A/S Jatec AS Jacobsen elektro & telecom English information about Jatec AS Jacobsen elektro & telecom